Zapytania ofertowe:

RPO WZP 2007-2013
- Studium Wykonalności
- Generalny Wykonawca Projektu
- Kampania Informacyjna
- Szkolenia specjalistyczne


POIG 8.4
- Kampania Informacyjna
- Specjalista ds rozliczeń
- Generalny Wykonawca Projektu
- Analiza przedwdrożeniowa
- OSS/BSS, SO i serwer

Kontakt