Tytuł projektu: Budowa infrastruktury sieci NGA na terenie powiatów stargardzkiego, drawskiego, choszczeńskiego i łobeskiego Nr Umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.03.01.00-32-005/12-00

Studium Wykonalności
Data ogłoszenia 16 luty 2012
Generalny Wykonawca Projektu
Data ogłoszenia 4 lipiec 2013
Kampania Informacyjna
Data ogłoszenia 14 marzec 2014
Szkolenia specjalistyczne
Data ogłoszenia 5 czerwca 2015